Plugins

From Codex Lao Wordpress
Jump to: navigation, search

Contents

ບົດນຳ

ໂປແກມເສີມເປັນເຄື່ອງມືໃນການຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດຂອງ WordPress ບົດຄວາມນີ້ຈະປະກອບໄປດ້ວຍລາຍການໂປແກມເສີມແບ່ງຕາມປະເພດ ແລະເຊື່ອມໂຍງໄປຍັງຄັງໂປແກມເສີມອື່ນໆ ໂດຍຫລັກໆແລ້ວ WordPressຖືກອອກແບບມາເພື່ອເພິ່ມຄວາມຢືດຫຍຸ່ນແລະລົດການຂຽນໂຄດລົງໂປແກມເສີມຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກແບບກຳຫນົດເອງ ແລະມີຄຸນສົມບັດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບແຕ່ງເວັບໄຊເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງພວກເຂົາ

ສຳຫລັບຄະແນະນຳແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການດາວໂຫລດ,ການຕິດຕັ້ງ,ການອັບເກດ,ການແກ້ໄຂປັນຫາແລະການຈັດການໂປແກມເສີມຂອງ WordPress ຂອງທ່ານໃຫ້ເບິ່ງທີ່ ການຈັດການໂປແກມເສີມ ຫາກທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະພັດທະນາໂປແກມເສີມຂອງທ່ານເອງ ມີລາຍການຂອງແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຄອບຄຸມຍູ່ໃນ ແຫລ່ງຂໍ້ມູນໂປແກມເສີມ

ຄັງເກັບຂໍ້ມູນໂປແກມເສີມ

ໂປແກມເສີມຂອງ WordPress ມີໃນຫລາຍແຫລ່ງ ໂດຍແຫລ່ງ "ຢ່າງເປັນທາງການ" ສຳຫລັບໂປແກມເສີມ WordPress ຄື:

ບໍ່ແມ່ນທຸກໂປແກມຂອງ WordPress ທີ່ຈະຢູ່ໃນຄັງດັ່ງກ່າວຂ້າງຕົ້ນ ລອງຄົ້ນຫາເວັບສຳຫລັບ "ໂປແກມເສີມ WordPress"ແລະໃຊ້ຄຳຄົ້ນຫາສຳຫລັບປະເພດຂອງການເຮັດວຽກທີ່ທ່ານກຳລັງຊອກຫາ

ໂປແກມເສີມໃນຄ່າເລິ່ມຕົ້ນ

ໂປແກມເສີມຕໍ່ໄປນີ້ຈະມາພ້ອມກັບການຈຳຫນ່າຍຫລັກໆຂອງ WordPress:

Akismet 
Akismet ກວດສອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານກັບການບໍລິການເວັບ Akismet ເພື່ອເບິ່ງວ່າພວກມັນມີລັກສະນະເປັນຂໍ້ມູນຂີ້ເຫຍື້ອຫລືບໍ່ ທ່ານສາມາດກວດສອບແລະ"ຈັດການ"ກັບຂໍ້ມູນຂີ້ເຫຍື້ອເຫລົ່ານີ້ໄດ້ ໂດຍມັນຈະຖືກລົບຖິ້ມຫລັງຈາກ 15 ມື້
Hello Dolly 
ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງໂປແກມເສີມ ມັນເປັນສັນຍະລັກຂອງຄວາມຫວັງແລະຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຄົນທັງລຸ້ນ ສະຫລຸບໄດ້ໃນສອງຄຳຈາກເພງທີ່ມີຊື່ສຽງຫລາຍທີ່ສຸດໂດຍຫລຸຍອຳສະຕອງ Hello Dolly ຄືໂປແກມ WordPress ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງແລກຂອງໂລກ ທີ່ເມື່ອເປິດໃຊ້ງານ ມັນຈະເຮັດການສຸ່ມເນື້ອເພງຈາກ "Hello Dolly"ໃນມຸມຂວາຂອງທ່ານ ແຜງການບໍລິຫານ ໃນທຸກຫນ້າ

ການພັດທະນາໂປແກມເສີມ

ສຳຫລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສ້າງໂປແກມເສີມຂອງທ່ານເອງ ໂປດເບິ່ງທີ່:

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Toolbox